Zasady i warunki między klientem a firmą w stosunkach online. Niniejsze warunki stanowią podstawę korzystania z naszej strony internetowej. Proszę przeczytać je uważnie, ponieważ zawierają one ważne informacje.

 

§1 DEFINICJE I INTERPRETACJE

W niniejszym regulaminie stosowane są następujące terminy:

  • ADRES KONTAKTOWY – BAJO HANDEL BARBARA BAJOR, UL. GR0DZKA 60, 31-044 KRAKÓW
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin
  • TOWARY – przedmioty wystawione na naszej stronie internetowej i kupione od nas przez klienta
  • ZAMÓWIENIE – zamówienie towarów dokonane przez klienta i zaakceptowane przez nas
  • MY, NASZE, NAS, NASZA FIRMA –BAJO HANDEL BARBARA BAJOR – firma zarejestrowana w Polsce, NIP: 6771090412 REGON: 350833708, GRODZKA 60, 31-044 KRAKÓW, POLSKA.  
  • STRONA INTERNETOWA, STRONA – strona internetowa o adresie https://buybajo.com
  • KLIENT, UŻYTKOWNIK – osoba lub organizacja (firma, instytucja itp.) korzystająca z Internetu lub kupująca od nas towary zgodnie z niniejszymi warunkami

 

§2 WARUNKI OGÓLNE

Ta strona jest własnością firmy BAJO HANDEL BARBARA BAJOR i jest przez nią zarządzana. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tych warunków lub uwagi i reklamacje dotyczące naszej strony, możesz skontaktować się z nami: 

  • mailowo: info@buybajo.com
  • telefonicznie: +48 669 231 502
  • listownie, na adres: BAJO HANDEL, GRODZKA 60, 31-044 KRAKÓW. 

 

§3 UMOWA

Zaakceptowanie przez nas zamówienia skutkuje zawarciem między nami umowy.

 

§4 PRAWA WŁASNOŚCI

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej należą do firmy BuyBajo. W żadnym wypadku nie wolno korzystać z naszych znaków towarowych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) oraz z żadnych treści ze strony internetowej bez naszej zgody.

 

§5 POPRAWNOŚĆ TREŚCI

Pomimo dołożenia wszelkich starań w przygotowanie strony internetowej, nie gwarantujemy całkowitej zgodności i kompletności informacji zawartych na naszej stronie. W szczególności staramy się, aby ceny produktów były poprawne w momencie publikacji oraz aby wszystkie towary były rzetelnie opisane.

Zamówienia będą akceptowane jedynie po niestwierdzeniu żadnych istotnych błędów lub pomyłek w opisach zamówionych towarów i ich cenach. Wszelkie podane wagi, wymiary i pojemności towarów są orientacyjne.

Zawartość strony internetowej może być w dowolnym czasie przez nas modyfikowana bez informowania o tym. Dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie nieaktualne lub niezgodne informacje zawarte na stronie były na bieżąco poprawiane.

 

§6 WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Strona internetowa dostarczana jest na zasadzie "tak, jak jest" (as is) i "w miarę dostępności" (as available). W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma BuyBajo nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani domniemanych, w odniesieniu do wykorzystania lub wyników na tej stronie internetowej.

Firma BuyBajo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w korzystaniu z tej strony. Firma BuyBajo zrzeka się wszelkich gwarancji w odniesieniu do dostarczonych informacji, w tym domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego zastosowania i nienaruszalności praw. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wykluczenie domniemanych gwarancji, dlatego ww. wyłączenia nie mają do nich zastosowania.

Firma BuyBajo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe straty lub szkody z tytułu utraconych korzyści, dochodów, zysków, wartości firmy lub firm, utratę danych lub za straty związane w jakikolwiek sposób z brakiem możliwości prowadzenia działalności, a także za czyny niedozwolone (delikty) w jakikolwiek sposób związane z naszą stroną internetową, brakiem dostępu do niej lub materiałami na niej zawartymi. Osoba pobierająca dane z naszej strony internetowej oraz ze stron z nią związanych posiada pełną świadomość ryzyka zainfekowania wirusami komputerowymi lub innymi szkodliwymi programami. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczenie lub wykluczenie odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikowe szkody, więc niektóre z powyższych ograniczeń nie będą miały dla nich zastosowania.

 

§7 DOSTĘP DO USŁUG

Mimo, iż staramy się zapewnić, aby nasza strona internetowa była dostępna 24 godziny na dobę, nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli z jakiegoś powodu strona będzie niedostępna czasowo. Nie gwarantujemy ciągłego, bezpiecznego i nieprzerwanego dostępu do naszego serwisu. Dostęp do naszej strony może zostać zawieszony czasowo i bez uprzedzenia według własnego uznania w tym bez ograniczeń w przypadku awarii systemu, konserwacji, naprawy lub z przyczyn od nas niezależnych.

 

§8 USZKODZENIE KOMPUTERA

Staramy się zapewnić, aby nasza strona była wolna od wirusów i błędów. Jednak nie możemy zagwarantować, że korzystanie z tej strony internetowej lub jakichkolwiek stron internetowych z nią powiązanych nie spowoduje uszkodzenia komputera. Użytkownik powinien upewnić się, iż podczas odwiedzania naszej witryny internetowej korzysta z właściwego i odpowiednio zabezpieczonego (w szczególności posiadającego aktualny program antywirusowy) systemu komputerowego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z komputerem użytkownika lub sprzętem do niego podłączonym w wyniku korzystania z tej strony internetowej lub stron z nią powiązanych.

 

§9 DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji i sprawdzeniu dostępności towarów. Jeżeli zamówione towary nie są dostępne, będziemy kontaktować się przez email lub telefonicznie (zgodnie z podanymi nam informacjami). Klient będzie mieć możliwość czekania na dostępność towaru albo anulowania zamówienie.

 

§10 POMYŁKI W ZAMÓWIENIACH

Użytkownik może skorygować wszelkie pomyłki i błędy w zamówieniu do momentu wciśnięcia przycisku „wyślij” w trakcie procesu zamawiania.

 

§11 ZASTOSOWANIE TEGO REGULAMINU

Warunki zapisane w niniejszym regulaminie mają zastosowanie w sytuacjach nieopisanych w pozostałych regulaminach i każdy użytkownik zgadza się na ich przestrzeganie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. W przypadku zmiany regulaminu, zaktualizowana wersja regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej i każdy użytkownik będzie zobowiązany do jej przestrzegania od daty jej publikacji.

 

§12 ZAWIADOMIENIA KIEROWANE DO NAS

O ile w tym regulaminie nie stwierdzono inaczej, przyjmujemy jedynie pisemne zawiadomienia skierowane do nas na adres kontaktowy.

 

§13 PRAWO I JĘZYK

Ta strona, wszelkie treści w niej zawarte, a także każda umowa, zawarta w wyniku korzystania z tej strony internetowej są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim. Strony takiej umowy wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Umowy zawierane są w języku angielskim/ niemieckim / polskim.

 

§14 NIEWAŻNOŚĆ REGULAMINU

Jeżeli jakiekolwiek warunki niniejszego regulaminu nie są możliwe do spełnienia (włącznie z przepisami wyłączającymi naszą odpowiedzialność), pozostałe warunki regulaminu nadal obowiązują i powinny być przestrzegane.

 

§15 ZMIANY REGULAMINU

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków zawartych w tym regulaminie, zalecamy śledzenie zmian na bieżąco.

§16 Płatności:

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru kupującego: za pośrednictwem platformy płatniczej: PayPal , PayU lub Przelewy24.

§17 Realizacja zamówienia:

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w sklepie. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. Towar dostarczany jest na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z wybraną przez Kupującego metodą dostawy.  Zakupione w sklepie towary dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: UPS lub DPD. Większość zamówień wysyłamy w ciągu dwóch dni. Docierają one do klienta w przeciągu 2-4 dni roboczych. W niektórych przypadkach np. w okresie świątecznym lub w przypadku wysyłki międzynarodowej poza granice Polski, czas dostawy może wydłużyć się do 5-9 dni roboczych. Szczegóły dotyczące kosztów i czasu realizacji do poszczególnych Państw, w zakładce płatność i wysyłka. 

§18 Prawo odstąpienia od umowy:

Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą za pośrednictwem sklepu, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym konsument, lub osoba, weszła w posiadanie towaru.
 Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować sprzedawcę, korzystając z danych podanych w regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia został dołączony do paczki z zamówionym towarem.  
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niej płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub taką osobę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Sklep Bajo Handel Barbara Bajor, ul. Grodzka 60, 31-044 Kraków. Niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

§19 Reklamacje:

W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Korzystając z rękojmi kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w regulaminie Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub mailowy, na jaki powinna być skierowana odpowiedź na reklamację, powód składania reklamacji oraz żądanie. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do sprzedawcy, kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku konsumenta na koszt sprzedawcy, na adres Grodzka 60, 31-044 Kraków. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. Sprzedawca rozpatruje reklamacje na podstawie regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących w Polsce. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie ze wskazaniami osoby składającej reklamację, tj. na pocztowy adres korespondencyjny lub mailowo.
20. Polityka ochrony danych osobowych:
Administratorem danych osobowych przekazanych przez kupującego podczas korzystania ze sklepu jest sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w sklepie polityce prywatności. Celem przetwarzania danych kupującego przez sprzedawcę, jest: realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W odniesieniu do danych osobowych podanych przez kupującego w związku z założeniem konta: wykonanie usługi prowadzenia konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną lub działania podejmowane na żądanie kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz prawnie uzasadniony interes sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych przez kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży bądź świadczenia usługi prowadzenia konta. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w sklepie bądź prowadzenie konta. Kupującemu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z regulaminu. Usługobiorca realizuje swoje prawa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W przypadku gdy kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.